JD Hydro

Hakowce

Serwis hakowców, bramowców

Firma JD HYDRO oferuje serwis urządzeń hakowych (hakowców) bramowców rożnych producentów. Dysponujemy dużą wiedzą serwisową i bogatą praktyką dotyczącą wszelkiego tupu napraw konserwacji i modernizacji. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia wydane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) do napraw i modernizacji.

Nasz firma świadczy usługi w zakresie:

 • sprzedaż i montaż,
 • remonty kapitalne,
 • wymiana pomp hydraulicznych,
 • regeneracja i wymiana rozdzielaczy,
 • regeneracja i wymiana siłowników,
 • regeneracja i wymiana zaworów zwrotnych (zamków),
 • naprawa uszkodzeń mechanicznych,
 • likwidacja luzów,
 • wymiana, modernizacja i naprawa instalacji hydraulicznej,
 • likwidacja wycieków,
 • naprawa sterowania i instalacji elektrycznej,
 • uszczelniacze, ślizgi i inne,
 • montaż lub przełożenie,
 • przygotowanie dokumentacji oraz rejestracja UDT,
 • przeglądy konserwacyjne i obsługa UDT.

W ramach posiadanych uprawnień oferujemy pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji do rejestracji i badań UDT wraz z wydaniem poświadczenia weryfikacji prawidłowości montażu oraz przeprowadzenia prób pomontażowych statycznych i dynamicznych Organizujemy badania okresowe i doraźne UTB z udziałem inspektora UDT.
Dla stałych klientów prowadzimy ewidencję i pilnujemy terminów przeglądów konserwacyjnych i okresowych UDT.