JD Hydro

Podnośnik koszowy

Serwis podnośników koszowych

Oferujemy serwis wszystkich typów podnośników koszowych. Zapewniamy fachową pomoc w "nagłych przypadkach" oraz systematyczny nadzór zarówno pod względem technicznym jak i związanym z wymogami UDT.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • remonty kapitalne,
 • wymiana przewodów hydraulicznych,
 • regeneracja i wymiana siłowników,
 • regeneracja lub wymiana elektrozaworów,
 • naprawa uszkodzeń mechanicznych,
 • likwidacja luzów,
 • wymiana, modernizacja i naprawa instalacji hydraulicznej,
 • naprawa sterowania i instalacji elektrycznej,
 • likwidacja wycieków,
 • montaż lub przełożenie,
 • przygotowanie dokumentacji oraz rejestracja UDT,
 • przeglądy konserwacyjne i obsługa UDT.

 

W ramach posiadanych uprawnień oferujemy pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji do rejestracji i badań UDT wraz z wydaniem poświadczenia weryfikacji prawidłowości montażu oraz przeprowadzenia prób pomontażowych statycznych i dynamicznych Organizujemy badania okresowe i doraźne UTB z udziałem inspektora UDT.
Dla stałych klientów prowadzimy ewidencję i pilnujemy terminów przeglądów konserwacyjnych i okresowych UDT.