JD Hydro

UDT

Badania UDT - przeglądy konserwacyjne UDT oraz obliczanie RESURS

Oferujemy usługę przeglądów konserwacyjnych dźwigów i urządzeń dźwigowych, polegającą na:

 • wykonywaniu czynności konserwacyjnych zgodnie z instrukcją konserwacji producenta dźwigów i obowiązującymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,
 • dokonywaniu testów urządzeń pod kątem bezpieczeństwa użytkowania,
 • przesmarowaniu wszystkich punktów smarnych urządzenia,
 • wpisie w dzieniku konserwacyjnym przez uprawnionego konserwatora.

Posiadamy uprawnienia do konserwacji UDT:

 • suwnic,
 • HDS-ów,
 • wózków widłowych,
 • podnośników koszowych,
 • podnośników kolumnowych,
 • platform załadowczych,
 • bramowców,
 • hakowców.

W ramach posiadanych uprawnień oferujemy pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji do rejestracji i badań UDT wraz z wydaniem poświadczenia weryfikacji prawidłowości montażu oraz przeprowadzenia prób pomontażowych statycznych i dynamicznych. Organizujemy badania okresowe i doraźne UTB z udziałem inspektora UDT.
Dla stałych klientów prowadzimy ewidencję i pilnujemy terminów przeglądów konserwacyjnych i okresowych UDT.

Uprawnienia