ul. Ogrodników 7
84-240 Reda

Serwis hakowców, bramowców

Serwis urządzeń hakowych (hakowców) bramowców rożnych producentów. Dysponujemy dużą wiedzą serwisową i bogatą praktyką dotyczącą wszelkiego tupu napraw konserwacji i modernizacji. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia wydane przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) do napraw i modernizacji.

Świadczymy usługi w zakresie:

BOK0bramowce
Autoryzowany serwis